REKLAMAČNÍ ŘÁD  TOP-MARKET

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

  1. Vznikne-li na zboží dodaném prostřednictvím přepravní služby reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, e-mailem nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech nebo osobně na některé z našich prodejen.
  2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Top-stav s.r.o., Zahradní 793, 334 01, Přeštice, resp. na e-mailové adrese: market@top-stav.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
  3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
  4. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu nebo paragon případně záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu.
  5. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
  6. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
  7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
  8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  9. Právo vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu platí pouze u nákupu zboží na dálku. Pokud bylo zboží přímo vybráno a zakoupeno na kamenném obchodě, zákazník nemá právní nárok na vrácení peněz při vrácení, vše je v benevolenci společnosti TOP-STAV Přeštice s.r.o.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.