Atmos

Zplynovací kotle na dřevo

Zplynovací kotle na dřevo
Zplynovací kotle na dřevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

  Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva ( 6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3, 4, 5
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela - velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Životní prostředí

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

Kotle ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS s velkým příložným prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.

Zplynovací kotle na dřevo
  DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
    DC 40 SX, DC 50 S
  ATMOS Dřevoplyn

Zplynovací kotle na dřevo   
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
   DC 50 GSX,  DC 70 GSX
  ATMOS Generátor

Odtahový ventilátor
  Pohled do horní přikládací komory

Chladící smyčka proti přetopení   
Pohled do horní přikládací komory

Odtahový ventilátor
  Pohled do spodní spalovací komory 

Chladící smyčka proti přetopení   
Pohled do spodní spalovací komory 

Odtahový ventilátor
  Odtahový ventilátor
  minimalizuje kouření při  přikládání a provozu kotle

Chladící smyčka proti přetopení   
  Chladící smyčka proti přetopení

Odtahový ventilátor
DC 100
Chladící smyčka
DC 70 S, DC 75 SE

hoření plamene
  ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru
hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standartní regulací

Panel se standartní regulací

Složení panelu:
  Hlavní vypínač,  bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový  termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení  provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny  vyráběné kotle

Panel s elektronickou  regulací ATMOS ACD 01

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Složení panelu:
  Hlavní vypínač,  bezpečnostní termostat, pojistka 6,3   A a elektronická regulace ACD 01

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu  kotle ( ventilátoru ) , čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů  ,ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Provedení panelu se zabudovanou elektronickou regulací  ACD 01 je vyráběno jako varianta u kotlů DC  25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Zplynovací kotle na dřevo
  ATMOS Dřevoplyn
Zplynovací kotle na dřevo
Velikost přikládací komory

Zplynovací kotle na dřevo

Legenda k nákresu kotlů

1.Těleso kotle14.Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
2.Dvířka plnící15Víko čistící
3.Dvířka popelníková16Clona
4.Ventilátor odtahový(S)17Táhlo roztápěcí záklopky
5.Žáruvzdorná tvarovka - tryska18Teploměr
6.Ovládací panel19Clona topeniště
7.Bezpečnostní termostat20Vypínač
8.Regulační záklopka22Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9.Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště23Chladící smyčka
10.Žáruvzdorná tvarovka -u typu GS- kulový prostor L+P24Termostat ventilátoru
11.Těsnění - trysky25Výplň dvířek - Sibral
12.Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc26Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13.Zatápěcí záklopka27Spalinový termostat
 DC
    15 E
DC
    18 S
DC
    22 S
DC
    25 S
DC
    32 S
DC
    40 SX
DC
    50 S
DC
    70 S
DC
    20 GS
DC
    25 GS
DC
    32 GS
DC
    40 GS
DC
    50 GSX
DC
    70 GSX
DC
    75SE
DC
    100
A1180118011801180126012601260138012601260126014101563168114801670
B690770970970970970117011707709709709701042106814701180
C590590590590670670670670670670670670678678770980
D69087287287294694694610509469469461092997105411531260
E150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)180150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)150 (152)180180200
F65656565757575907575757570707580
G200200200200184184180325185185185185184184194550
H93093093093010001000100012301000100010001137128714071234320
CH220220220220256256256-256256256256256256306-
I190190190190240240240240240240240240256256306250
J6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"2"2"6/4"6/4"6/4"2"2"2"2"2"

Typ
      ATMOS
DC
      15 E
DC
      18 S
DC
      22 S
DC
      25 S
DC
      32 S
DC
      40 SX
DC
      50 S
DC
      70 S
DC
      20 GS
DC
      25 GS
DC
      32 GS
DC
      40 GS
DC
        50 GSX
DC
        70 GSX
DC
      75 SE
DC
      100
Rozsah výkonu (kW)10-14,914-
      20
15-
      22
17-
      25/27
24-
      35
28-
      40
35-
      49,9
49-7014-
      20
17-
      25
24-
      32
28-
      40
35-
      49
707599
Předep. tah komína (Pa)18202323242425302023252525303035
Hmotnost kotle (kg)280265324326366368433515343431436485538571700820
Objem vody (l)454558588080899364808090120132190294
Obsah násypky (dm3)666610010014014018018087125125170210210345400
Max. délka dřeva (mm)3303305305305305307307303305305305305305301000730
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry)15202225354050701925324050707599
Předepsané palivo

Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 80-150 mm a vlhkosti 12-20%

průměr 100-200 mm
Minimální teplota vratné vody65 °C
Účinnost (%)81 - 90 %83%89%
Třída kotle dle ČSN EN 303-53444444344445433
Dotované kotle v ČR     

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!
Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem!


Kontakt

TOP-MARKET prodejna

Zahradní 793
(vstup ul. V Háječku)
Přeštice
33401

+420 773 069 155
+420 773 069 255