KG, HT, PPR

HT-Systém PLUS®


Odpadní trubky z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám. Připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního, či chemického zatížení, avšak bez nároku na sníženou hořlavost.


katalog produktů viz odkaz:

HT_CZ_2013.pdf


KG Systém®

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4 a SN8, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13 476 - 2. Kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 8m.


katalog produktů viz odkaz:

KG_CZ_2013.pdf


PPR Systém

OSVĚDČENÍ, CERTIFIKÁTY A NORMY PRO VÝROBU  na kopie certifikátů pro ČR i zahraničí lze nahlédnout na straně certifikáty
DIN 8077/8078  
DIN 16 962 1 - 13  
prEN 12 202
ISO 3212 a ISO 7279 a související  
podniková norma PN 01 - prvky pro tlaková potrubí z kopolymeru polypropylenu  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE  materiál - statistický kopolymer polypropylenu (Random - kopolymer) pro zpracování vstřikováním a vytlačováním s vynikající svařitelností, u kombinovaných tvarovek poniklovaná mosaz
technologie výroby - trubky vytlačováním (extruze), tvarovky vstřikováním
popis tvaru - trubky v tyčích nebo kotoučích
kompletace - skladba výrobků pokrývá potřeby potrubí vnitřních vodovodů a potrubní trasy vytápění; sortiment podrobně v kapitole katalog
přechod na jiný materiál potrubí - realizuje se mechanickými závitovými spoji (tj. kombinovanými přechodkami) nebo přírubovým spojem
spojování - standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, shodně pro potrubí EKOPLASTIK PPR i
TECHNICKÉ ÚDAJE  rozměry - vnější průměr potrubí - 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm; tlakové řady PN 10, PN 16 a PN 20 (viz katalog)
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE  hmotnost - 0,9 kg/m3
koeficient tepelné roztažnosti - pro potrubí EKOPLASTIK PPR 0,12mm/mK
kombinace teplotního a tlakového zatížení dle pevnostních křivek v
   motážním předpisu
tepelná vodivost 0,22 W/mK, požární klasifikace - třída C3
odolnost proti chemikáliím - potrubní systém z PPR je určen především pro dopravu vody (pitné studené, teplé užitkové, závlahové atd.) - je možné je použít i pro dopravu jiných medií, přičemž konkrétní použití se řídí normou DIN 8078 Bb 1 - možno konzultovat u výrobce
STAVEBNÍ REALIZACE  vedení potrubí   - volně ve žlabech  
 - na konzolách  
 - v plastových nebo kovových objímkách  
 - ve volných drážkách ve zdivu  
 - podél stavební konstrukce v krytech  
 - v podlaze  
 
nutnou podmínkou je respektování montážního předpisu!   
nedoporučuje se svařovat s jiným plastovým systémem  
doporučená izolace pěněným polyetylénem, polyuretanem, polystyrenem.   
Tlak do 20 bar
Kontakt

TOP-MARKET prodejna

Zahradní 793
(vstup ul. V Háječku)
Přeštice
33401

+420 773 069 155
+420 773 069 255